Stichting C.J. Jaski Fonds steunt jaarlijks projecten om jong en oud kansen te bieden aan boord van zeilschip Eendracht. Het JaskiFonds wil met die ondersteuning verschillende groepen mensen aan elkaar binden. Laten ervaren hoe het is om letterlijk en figuurlijk vooruit te komen met de grootste driemastschoener die Nederland rijk is. De financiële middelen van het fonds zijn, conform de statuten, alleen beschikbaar voor bijzondere projecten met de Eendracht.

Nog meer…
Het JaskiFonds ondersteunt ook initiatieven om jongeren individueel de ruimte te bieden. Zij kunnen tegen gereduceerd tarief ontdekken wat zeezeilen voor kansen biedt om zichzelf te ontwikkelen. Ook voor ouderen en zieken biedt het JaskiFonds waar mogelijk ondersteuning door hen een onvergetelijke dag aan boord van de Eendracht te bezorgen.

Voor de jaarlijks terugkerende projecten wil het JaskiFonds steeds nieuwe deelnemers laten kennismaken met de Eendracht en al haar mogelijkheden op zee. Zo kunnen in samenwerking met Stichting Zeilschip Eendracht (voorheen Stichting Zeilend Zeeschip), die het zeilschip exploiteert, zoveel mogelijk mensen gebruikmaken van de beschikbare fondsmiddelen. Alle inspanningen tijdens de bijzondere projecten dragen ook bij aan het maritiem kennisbehoud en daarmee aan kansen op de arbeidsmarkt.

Zie ook de officiële doelstelling zoals ingediend bij en goedgekeurd door de Belastingdienst om de ANBI-status te verkrijgen.