Het logo van Stichting C.J. Jaski Fonds is afgeleid van het familiewapen van het geslacht Jaski. Het veld van dit familiewapen is azuur van kleur met gegolfde zilveren banen. Hierin staat een gouden leeuw met in zijn voorpoten een stok waaraan bevestigd een groene lauriertak. In het logo is een aantal elementen van het familiewapen verwerkt. Weliswaar is het veld nu vierkant, maar de leeuw en gegolfde banen komen terug in het beeldmerk van het JaskiFonds.

Van adel
Waar kwamen de Jaski’s vandaan? Voorvader Jan Christiaans Jaski (1742-1817) was de eerste Jaski in Nederland. Hij kwam uit het Duitse Weener, Ostfriesland, en huwde in 1768 Christina Simons Coldewy. Zij was afkomstig van Schiermonnikoog. Echter, de familieoverleveringen laten weten dat de Jaski’s oorspronkelijk uit Polen komen en dat het geslacht adellijke afkomst kan worden toegeschreven. In 1533 is namelijk een aantal leden van de familie Köhne von Jaski door Keizer Karel V verheven in de adelstand.

Oorsprong JaskiFonds
De Jaski’s gingen als kapiteins op eigen schepen de zeeën over. Zie ook het boek: ‘Met barken en klippers de wereld rond’ door F.C. Jaski en C.J. Jaski van Uitgeverij De Boer Maritiem. Hierin komt de zeevarende familie Jaski uitgebreid aan bod. Daarnaast beheerde de familie een eigen fonds dat tot doel had om arme jongelui een studiebeurs te bieden voor een opleiding tot koopvaardijofficier op de zeilvaart. Vast en zeker met het doel dat ze een aantal jaren aanmonsterden op een van de schepen waarop een Jaski het commando voerde. Uit de geschiedschrijving blijkt dat het JaskiFonds, dat ooit begon als studieleenfonds van de familie Jaski, meer dan 150 jaar oud is.