Stichting C.J. Jaski Fonds verantwoordt jaarlijks haar inkomsten en uitgaven via onder meer deze website.

Het huidige JaskiFonds is in deze rechtsvorm op 28 juni 2012 opgericht. In dat jaar zijn door deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geen bijdragen toegewezen. De inkomsten over 2012 zijn in 2013 beschikbaar gesteld voor de steunverlening aan bijzondere projecten zoals verwoord in de doelstelling. Zie voor de toegekende verschillende projecten c.q. uitgeoefende activiteiten, de rubriek het sociaal jaarverslag.

Financiële verantwoording over 2023

Financiële verantwoording over 2022

Financiële verantwoording over 2021.

Financiële verantwoording over 2020.

Financiële verantwoording over 2019.

Financiële verantwoording over 2018.

Financiële verantwoording over 2017.

Financiële verantwoording over 2016.

Financiële verantwoording over 2015.

Financiële verantwoording over 2014.

Financiële verantwoording over 2013.

Financiële verantwoording over 2012. Dit is vanaf de oprichting van het JaskiFonds.