Stichting C.J. Jaski Fonds, gevestigd in Rotterdam, biedt financiële ondersteuning voor bijzondere projecten met de grootste driemastschoener van Nederland: zeilschip Eendracht. Hiermee treedt dit zelfstandige ANBI-fonds in de voetsporen van het oorspronkelijke C.J. Jaski Fonds, waarmee projecten werden gefinancierd aan boord van zeilschip Eendracht. Binnen de doelstelling van het huidige JaskiFonds blijven bijzondere projecten met dit zeilschip, waarbij jong en oud de zee kunnen ontdekken, mogelijk. Al die projecten worden in samenwerking met Stichting Zeilschip Eendracht georganiseerd. Deze stichting, die dit van oorsprong familiefonds beheerde, exploiteert namelijk zeilschip Eendracht. Een uniek en veilig schip waarmee jongeren, kansarmen, zieken en ouderen dankzij het JaskiFonds een zee aan kansen krijgen. Voor de jongerenprojecten van het JaskiFonds staan daarbij teambuilding en doorzettingsvermogen altijd voorop. Samen leren en ervaren hoe het werken aan boord van zo’n zeilschip je verder kan brengen. Kortom, samen varen en mensen binden, dat is waar het JaskiFonds voor staat!

Organisatie
In nauw overleg met het JaskiFonds is Stichting Zeilschip Eendracht verantwoordelijk voor de organisatie van al die bijzondere projecten, zoals ‘Jong ontmoet oud’ en de ‘Maritime Experience Day’. Projecten die zonder de financiële steun van het JaskiFonds geen kans van slagen zouden hebben. Bovendien blijven met alle inspanningen ook het maritiem erfgoed en de kennis over zeezeilen behouden. Thema’s die voor het JaskiFonds al meer dan 150 jaar op de agenda staan.

Belastingvrij schenken
Een groot pluspunt is dat het JaskiFonds door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor schenken onder meer belastingvrij is. Alle giften en schenkingen kan het JaskiFonds daardoor maximaal benutten.

Ook het JaskiFonds steunen? Klik hier!