Stichting C.J. Jaski Fonds kent, weliswaar onder andere rechtsvormen, een rijke geschiedenis en gaat ruim 150 jaar terug in de tijd. In de beginperiode richtte dit voormalige studieleenfonds van de familie Jaski zich op de financiering van een opleiding voor jongeren tot stuurman. Ook tegenwoordig steunt het JaskiFonds initiatieven om jongeren kennis te laten maken met de maritieme wereld, zoals tijdens de ‘Maritime Experience Day’ en door bij te dragen aan de introductie-stagetochten die in samenwerking met de KVNR (Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders) worden georganiseerd. Op die manier werkt het huidige JaskiFonds mee aan de toestroom van nieuw maritiem talent voor onder meer de zeevaart en de havenwereld en aan het behoud van het maritiem erfgoed.

Kortom, jongeren perspectief bieden is altijd een rode draad geweest in het fondsbeleid. In zee gaan met het huidige JaskiFonds betekent vooral mensen binden en stimuleren. Jong of oud, ziek of gezond laten genieten van alles wat het varen met zeilschip Eendracht zo bijzonder maakt. Hierbij staat bij de bijzondere projecten met jongeren het leren van discipline, samenwerken en zelfvertrouwen keer op keer centraal.

Stichting Vaarkracht

Stichting Het Vergeten Kind

Sailing Kids

Sailing Kids (Bikkel tocht)

Tall ships Races