Stichting C.J. Jaski Fonds, kortweg JaskiFonds, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor het JaskiFonds betekent dit dat het geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn deze giften voor de schenker binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting en indien van toepassing van de vennootschapsbelasting.

Op deze site van de belastingdienst is te zien dat het JaskiFonds is opgenomen in het ANBI-programma van de Belastingdienst.

Onder de rubrieken Periodieke giften en Eenmalige donatie is een link opgenomen over de belastingvoordelen die deze ANBI-status biedt om te schenken aan het JaskiFonds.

ANBI Publicatie 2021