Stichting C.J. Jaski Fonds dankt haar naam aan Christiaan Jan Jaski (1868- 1950). Een nazaat van een befaamd zeemansgeslacht, afkomstig van Schiermonnikoog. Ook Christiaan Jan Jaski begon zijn carrière als koopvaardijofficier en voer tot en met tweede stuurman bij de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij. Gezondheidsredenen dwongen dit statig heerschap in 1895 tot een functie aan de wal. Christiaan Jan Jaski bleek de nodige bestuurlijke en sociale kwaliteiten te bezitten. Zo werd hij nog al eens gevraagd voorzitter te worden van diverse openbare en charitatieve instellingen. Verder was hij van 1923 tot 1927 wethouder en van 1927 tot 1931 gemeenteraadslid van de gemeente Laren. Deze Jaski kwam overigens ook op het idee van de Nationale Boomplantdag. Ondanks al zijn bezigheden bleef ook de zeevaart hem zijn leven lang boeien. Zo voelde hij zich meer dan thuis bij Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen. Vanuit deze organisatie ontstond in 1938 de Nationale Vereeniging Het Zeilend Schoolschip om de kennis van het zeezeilen te bewaren. Van deze vereniging werd, hoe kan het bijna anders, Christiaan Jan Jaski de eerste voorzitter. Tegenwoordig draagt deze vereniging de naam Het Zeilend Zeeschip.

Geld naar Eendracht
Christiaan Jan Jaski bracht bij de oprichting van de Vereniging Het Zeilend Schoolschip ook het studieleenfonds van de familie daarin onder. Uiteindelijk resulteerde deze koers in de naam C.J. Jaski Fonds als eerbetoon aan hem als eerste voorzitter van de vereniging en aan zijn familie. Het voormalige familiefonds wordt tegenwoordig gebruikt om bijzondere projecten met zeilschip Eendracht te financieren, zoals ‘Jong ontmoet oud’ en Meevaarstages. Op 5 november 1950 overleed Christiaan Jan Jaski te Laren. Bert Jaski, de huidige voorzitter van zowel de vereniging als van Stichting Zeilschip Eendracht, versterkt met zijn inzet nog altijd de betrokkenheid vanuit de familie.

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling
Jarenlang beheerde de Vereniging het Het Zeilend Schoolschip het C.J. Jaski Fonds. Tot voor kort nam Stichting Zeilschip Eendracht (voorheen Stichting Het Zeilend Zeeschip) dit voor haar rekening. Op initiatief van Rob Krootjes, de eerste voorzitter van het JaskiFonds, zijn de middelen in 2012 ondergebracht in de zelfstandige Stichting C.J. Jaski Fonds. Op 13 juni 2012 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor is op 29 augustus 2012 de beschikking afgegeven. Dankzij deze ANBI-status kunnen particulieren, bedrijven en organisaties belastingvrij doneren voor nog meer bijzondere projecten met zeilschip Eendracht. Voor wie wil schenken. Giften aan het JaskiFonds zijn voor de schenker binnen daarvoor geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting en indien van toepassing van de vennootschapsbelasting.

Meedoen? Klik hier!

Logo Familie C.J. Jaski    Nieuw logo C.J. Jaski