In de statuten van Stichting C.J. Jaski Fonds is te lezen hoe het JaskiFonds moet reilen en zeilen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
       

Van links naar rechts:
F.C.M. (Nanda) Overdevest voorzitter
H.M. (Hein) Bartels secretaris
M. (Marieke) Klip penningmeester

Contact: info@jaskifonds.nl


Geen beloning

De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd. Hierdoor kan Stichting C.J. JaskiFonds alle beschikbare middelen optimaal inzetten om haar doelstelling en missie vorm te geven.