Stichting C.J. Jaski Fonds heeft als missie om zonder winstoogmerk haar inkomsten (en haar vermogen) aan te wenden voor het financieel ondersteunen van Stichting Zeilschip Eendracht. Deze ondersteuning geldt uitsluitend voor de in de ANBI-doelstelling aangegeven projecten. Stichting Zeilschip Eendracht exploiteert namelijk zeilschip Eendracht, waarmee projecten worden verzorgd die het JaskiFonds als doelstelling voor ogen heeft. Hierbij staat het algemeen belang van de samenleving steeds voorop. Op die manier kan het JaskiFonds bijdragen aan de gekozen doelstelling om jong en oud geheel of gedeeltelijk kosteloos te laten zeezeilen. Niet alleen te laten ontdekken waar samenwerken toe kan leiden, maar ook net dat beetje extra te bieden als het even tegenzit. Zie ook het officieel door de Belastingdienst goedgekeurde beleidsplan van het JaskiFonds.