Voor meer informatie:

Stichting C.J. Jaski Fonds

Bezoekadres: Wilhelminakade 701, 3072 AP, Rotterdam
Postadres:      Postbus 51290, 3007 GG, Rotterdam
Tel:                  31(0)10 290 50 00
E-mail:            info@jaskifonds.nl

Voor bijdragen aan het JaskiFonds:

Stichting C.J. JaskiFonds via Rabobank Rotterdam, IBAN: NL14 RABO 0159244412
BIC: RABONL2U.

RSIN: 8517.89.134

Stichting C.J. Jaski Fonds is op 3 juli 2012 ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 55618642.