Stichting C.J. Jaski Fonds
Wilhelminakade 701
3072 AP Rotterdam
Postbus 51290
3007 GG Rotterdam

T     +31 10 290 50 00
E     info@jaskifonds.nl
W   www.jaskifonds.nl

Voor bijdragen aan het JaskiFonds:
IBAN: NL14 RABO 0159 2444 12
BIC: RABONL2U

RSIN: 8517.89.134

Stichting C.J. Jaski Fonds is op 3 juli 2012 ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 55618642.